Klanten en vraagstukken

Voorbeelden van vraagstukken waarbij mijn expertise is ingezet.

 1. Kernwaarden

Vraag: we zijn allemaal zeer gedreven professionals met oog voor de klant en voor de bijdrage die wij leveren aan de maatschappij. Maar we doen ook allemaal erg ons eigen ding, op onze eigen manier. Kun jij ons helpen om onze kernwaarden:

 • te formuleren
 • betekenis te geven?

Met als doel om onze professionaliteit te vergroten en meer eenheid te creëren.

Invulling werksessie:

 1. Betekenis heeft de organisatie voor medewerkers en welke de medewerkers voor de organisatie?
 2. Wat is de toegevoegde waarde van de organisatie?
 3. Hoe levert je als team die toegevoegde waarde?
 4. Wat vind jij (individueel) de belangrijkste 3  kernwaarden?
 5. Wat vinden wij als team de belangrijkste 3 kernwaarden (filteren uit individuele waarden).
 6. Laden van de waarden: hoe herkent “de buitenwereld” deze waarden?
 7. Hoe monitoren we dit en spreken wij elkaar aan?

2. Veranderende rollen door digitalisering

Vraag: onze organisatie verandert snel en ingrijpend door toenemende digitalisering van processen. Hierdoor veranderen de rollen van de medewerkers. We willen graag inzicht verkrijgen in de consequenties voor de afdeling en de medewerkers.

Invulling tweedaagse teamsessie:

 • In kaart brengen van de afdeling aan de hand van het Business Model Canvas (zie tabel), trends/ontwikkelingen en externe factoren
Business Model Canvas
Doelgroepen/Klanten: Voor wie creëren wij waarde?
Toegevoegde waarde: Welke waarde leveren wij aan de klant?
Kanalen: Hoe en via welke kanalen communiceren wij met de doelgroep om toegevoegde waarde te leveren?
Relaties: Welk soort relatie verwacht de doelgroep van ons?
Inkomsten: Voor welke toegevoegde waarde zijn de klanten bereid te betalen?
Middelen: Welke middelen heb je nodig om toegevoegde waarde te kunnen bieden? (fysiek/intellectueel/menselijk/financieel)
Partners: Wie zijn je belangrijkste partners?
Kosten: Wat zijn de meest belangrijke kosten?

 

 • Inventariseren competenties en vaardigheden nieuwe rollen
 • Gezamenlijk plan van aanpak medewerkers afdeling en aanzet communicatieplan